Armcad - O programu

ArmCAD 6 - program za izradu armaturnih nacrta

ArmCAD 6 je rezultat našeg dugotrajnog i intenzivnog rada na ugrađivanju višegodišnjeg iskustva i zahtjeva mnogobrojnih korisnika. U odnosu na ArmCAD 2005, ArmCAD 6 donosi kompletno unapređenje i osigurava lakši, brži, točniji proces crtanja armaturnih nacrta. ArmCAD 6 omogućava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. Pruža još veći stupanj prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crteža. ArmCAD 6 ima preglednije, upotrebljivije i udobnije korisničko sučelje. Dvosmjerno je kompatibilan s prethodnom verzijom što znači da može i učitavati crteže rađene s ArmCAD-om 2005 ali i snimati svoje crteže tako da se mogu otvoriti i programom ArmCAD 2005.

GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ARMCAD 6

Program ArmCAD 6 omogućava crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obilježavanje i uređivanje šipki, serija šipki i mrežaste armature. Izrada detaljnih iskaza armature, plana rezanja šipki i mreža je potpuno automatsko, a izveštaji su visokoprofesionalni i potpuno prilagodljivi različitim standardima i stilovima. Omogućeno je automatsko generiranje gotovih izvođačkih crteža na osnovu dimenzioniranja izvršenog programom Tower (verzije 5, 6 i 7). Potpuno je integriran u programe AutoCAD (ali ne radi pod LT verzijom), odnosno BricsCAD.

 

 

NAJVAŽNIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

 

PODRŠKA ZA NOVU CAD PLATFORMU

Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima i inačicu i za Bricsys-ov program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilna i cijenom vrlo pristupačna CAD platforma. Inačice programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD po funkcionalnosti su potpuno jednake.

 

OPTIMALNIJE KORIŠTENJE I UŠTEDA STANDARDNE ARMATURE

ArmCAD 6 sadrži kompletnu podršku za korištenje šipki ograničene, unaprijed definirane dužine (nabavna, odnosno transportna dužina). Dodana je mogućnost automatske podjele i nastavljanja šipki i serija šipki (konstantnih i promjenljivih) na nekoliko unaprijed određenih načina. Pozicije sa šipkama čije dužine prekoračuju nabavnu dužinu se posebno obilježavaju, a naročito skrećemo pažnju na automatsku izradu optimalnog plana rezanja šipki kako bi količina otpada bila najmanja.

 

OPTIMALNIJE KORIŠTENJE I UŠTEDA MREŽASTE ARMATURE

ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost – popločavanje serijama mreža u faznom načinu gradnje. Na ovaj način, dijelovi mreža preostali iz prethodnih faza gradnje se mogu upotrijebiti u popločavanju tekuće i narednih faza što dovodi do značajne uštede armature. Uvedena je mogućnost izrade plana rezanja s točnim uklapanjem radi još veće uštede.

 

UNAPREĐENJA U CRTANJU I OBILJEŽAVANJU

Uvedene su nove vrste pokazivača – tzv. “kontra” pokazivači kao i obilježavanje pokazivača “mini” oznakom pozicije. Omogućeno je dodatno podešavanje uvođenjem dodatnih parametara - npr. podešavanje razmaka u ispisu kote ili podešavanje boje pokazivača strelice. Omogućeno je i zadavanje posebne boje za svaki entitet koja nadjačava standardnu boju tog entiteta. Dodan je poseban, “ekstra-rijetki” prikaz serija, u kojem korisnik ručno ili poluautomatski može zadati koje šipke serije se crtaju a koje ne, ali i poseban način prikaza serije u tlocrtu s prikazanom prvom i posljednjom šipkom. Pored toga omogućen je i “puni prikaz” koji čine ravne geometrije šipki u prevaljenom položaju. Kako bi se olakšao rad sa Layout-ima i različitim mjerilima u njima, omogućeno je utjecanje na veličinu svake kote pojedinačno. Promjenama u pozicijama grip točaka dobiveno je lakše rukovanje i bolje postavljanje kota specifikatora, poprečnog presjeka i oznake presjeka.

 

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU ŠIPKI

Omogućeno je lako ubacivanje novih segmenata šipke na početak ili kraj, pretvaranje “obične” spone u “seizmičku” (s preklopljenim dijelom) i obrnuto, a za tipske šipke je uvedena posebna vrsta specijalnih s 3D geometrijom za lakše deiniranje tzv. “jahača”. Omogućeno je direktno instanciranje reprezenta  (umjesto prave instance šipke) pri izradi nove pozicije.  

 

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI

Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustoće šipki – broja komada ili razmaka kako bi ostali nepromijenjeni prilikom gripovanja serije. Kod promjenljive serije u tlocrtu omogućeno je da se unešeno područje odnosi na izabrani dio šipke, a ne kao do sad isključivo na cijelu šipku. Uvedeno je postavljanje na crtež reprezenta varijabilne pozicije s točnom geometrijom jedne od šipki, i postavljanje na crtež radioničkog crteža – tzv. “specifikatora s tablicom”.

 

UNAPREĐENJA U IZRADI POPREČNIH PRESJEKA

Pri vađenju presjeka omogućeno je lagano ručno podešavanje “dubinskog” redoslije da presječenih šipki i pametno pamćenje redoslijeda pri uzastopnom vađenju poprečnih presjeka iz istog nosača. Omogućeno je postavljanje šipki u poprečnom  presjeku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje.

 

NOVINE U FUNKCIJAMA ZA UREĐIVANJE

U bazi pozicija šipki i mreža su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po više kriterija s mogućnošću zadavanja njihovog prioriteta, kao i mogućnost jedinstvene prenumeracije u okviru više oplata. Izvršeno je interno razdvajanje stilova kotiranja šipki i spona kako bi se omogućio lakši izbor pravog stila kotiranja. Omogućeno je zaključavanje i zaštita od mijenjanja gripovanjem po cijelim oplatama ili po pojedinačnim pozicijama, posebno za geometriju šipke i kote. Prilikom kreiranja novih entiteta omogućeno je lako postavljanje parametara prikaza, kao i direktno pozivanje dijaloga za oplate i dijaloga za stilove kotiranja. Uvedena je i mogućnost upozoravanja korisnika u slučaju korištenja geometrije sa prevelikim koordinatama, kao i upozorenja pri formiranju neravninske odnosno šipke sa 3D geometrijom kao mjera zaštite od pogrešaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.

 

NOVINE U POMOĆNIM ALATIMA

Omogućeno je arhiviranje i jednostavan prijenos svih koniguracijskih datoteka (stilova kotiranja, propisa, formata izvještaja...) sa računala jednog korisnika na drugi. Omogućena je masovna automatska promjena stila kotiranja u već nacrtanom crtežu. Pri postavljanju okvira crteža bilo kojeg formata moguće je dobiti obilježena mjesta savijanja u skladu s više standardnih načina savijanja.

 

NOVINE U IZVEŠTAJU

Omogućeno je generiranje novih vrsta izvještaja - rekapitulacija šipki za svaku  oplatu, rekapitulacija šipki po SNIP propisima, plan rezanja šipki. Dodano je prikazivanje novih vrsta podataka, kao što su neto količina ugrađenih mreža, ukupna dužina i težina ugrađenih šipki, broj komada cijelih šipki, dužina i težina šipki pri rezanju. Omogućeno je istovremeno generiranje dva izvještaja specifikacije šipki sa zasebnim sadržajem. Uvedeno je da izvještaj svake oplate počinje na novoj strani kao i da se svaki pojedinačni izvještaj isključi. Omogućeno je zasebno podešavanje prikaza tablica u vidu zasebnih fontova zaglavlja tablica i podešavanja boje linija u tablicama. Unaprijeđeno je iscrtavanje simbola šipke u specifikaciji omogućavanjem drugačijeg obilježavanja lučnih, kosih i varijabilnih dijelova. Uvedena je i mogućnost automatskog obilježavanja neažurnih izvještaja na crtežu nakon bilo koje izmjene koja utječe na specifikaciju kako bi se korisnika obavijestilo da je potrebno novo generiranje izvještaja.

 

NOVINE U KORISNIČKOM SUČELJU

Kontrola i upravljanje programom su unaprijeđeni izradom preglednijih dijaloga i njihovom logičnijom organizacijom uz prikaz dodatnih podataka.

 

JEDNOSTAVAN PRELAZAK SA ARMCAD-a 2005

ArmCAD 6 je potpuno kompatibilan s prethodnom verzijom. Svi crteži nacrtani programom ArmCAD 2005 mogu se otvoriti programom ArmCAD 6. Pored toga, omogućena je i veza unazad, odnosno snimanje crteža rađenog u ArmCAD-u 6 u format programa ArmCAD 2005. To se jednostavno obavlja korištenjem posebne naredbe “Snimanje u format ArmCAD 2005”. Ovako izvezen crtež, otvoren u ArmCAD-u 2005 bit će identičan izvornom crtežu osim što neće imati sve nove detalje i opcije prikaza svojstvene ArmCAD-u 6.