Armcad - O programu

ArmCAD 6 - program za izradu armaturnih nacrta

ArmCAD 6 je rezultat našeg dugotrajnog i intenzivnog rada na ugradjivanju višegodišnjeg iskustva i zahtjeva mnogobrojnih korisnika. U odnosu na ArmCAD 2005, ArmCAD 6 donosi kompletno unapredjenje i osigurava lakši, brzi, tocniji proces crtanja armaturnih nacrta. ArmCAD 6 omogucava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. Pruza još veci stupanj prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crteza. ArmCAD 6 ima preglednije, upotrebljivije i udobnije korisnicko sucelje. Dvosmjerno je kompatibilan s prethodnom verzijom što znaci da moze i ucitavati crteze radjene s ArmCAD-om 2005 ali i snimati svoje crteze tako da se mogu otvoriti i programom ArmCAD 2005.

GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ARMCAD 6

Program ArmCAD 6 omogucava crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obiljezavanje i urdjivanje šipki, serija šipki i mrezaste armature. Izrada detaljnih iskaza armature, plana rezanja šipki i mreza je potpuno automatsko, a izveštaji su visokoprofesionalni i potpuno prilagodljivi razlicitim standardima i stilovima. Omoguceno je automatsko generiranje gotovih izvodjackih crteza na osnovu dimenzioniranja izvršenog programom Tower (verzije 5, 6, 7 i 8). Potpuno je integriran u programe AutoCAD (ali ne radi pod LT verzijom), odnosno BricsCAD.

 

 

NAJVA?NIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM ARMCAD 6

 

PODRŠKA ZA NOVU CAD PLATFORMU

Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima i inacicu i za Bricsys-ov program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilna i cijenom vrlo pristupacna CAD platforma. Inacice programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD po funkcionalnosti su potpuno jednake.

 

OPTIMALNIJE KORIŠTENJE I UŠTEDA STANDARDNE ARMATURE

ArmCAD 6 sadrzi kompletnu podršku za korištenje šipki ogranicene, unaprijed definirane duzine (nabavna, odnosno transportna duzina). Dodana je mogcnost automatske podjele i nastavljanja šipki i serija šipki (konstantnih i promjenljivih) na nekoliko unaprijed odredjenih nacina. Pozicije sa šipkama cije duzine prekoracuju nabavnu duzinu se posebno obiljezavaju, a narocito skrecemo paznju na automatsku izradu optimalnog plana rezanja šipki kako bi kolicina otpada bila najmanja.

 

OPTIMALNIJE KORIŠTENJE I UŠTEDA MREZASTE ARMATURE

ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost – poplocavanje serijama mreza u faznom nacinu gradnje. Na ovaj nacin, dijelovi mreza preostali iz prethodnih faza gradnje se mogu upotrijebiti u poplocavanju tekuce i narednih faza što dovodi do znacajne uštede armature. Uvedena je mogucnost izrade plana rezanja s tocnim uklapanjem radi još vece uštede.

 

UNAPRE?ENJA U CRTANJU I OBILJEZAVANJU

Uvedene su nove vrste pokaziva?a – tzv. “kontra” pokazivaci kao i obiljezavanje pokazivaca “mini” oznakom pozicije. Omoguceno je dodatno podešavanje uvozenjem dodatnih parametara - npr. podešavanje razmaka u ispisu kote ili podešavanje boje pokazivaca strelice. Omoguceno je i zadavanje posebne boje za svaki entitet koja nadjacava standardnu boju tog entiteta. Dodan je poseban, “ekstra-rijetki” prikaz serija, u kojem korisnik ru?no ili poluautomatski moze zadati koje šipke serije se crtaju a koje ne, ali i poseban nacin prikaza serije u tlocrtu s prikazanom prvom i posljednjom šipkom. Pored toga omogucen je i “puni prikaz” koji cine ravne geometrije šipki u prevaljenom polozaju. Kako bi se olakšao rad sa Layout-ima i razlicitim mjerilima u njima, omoguceno je utjecanje na velicinu svake kote pojedinacno. Promjenama u pozicijama grip tocaka dobiveno je lakše rukovanje i bolje postavljanje kota specifikatora, poprecnog presjeka i oznake presjeka.

 

UNAPREDJENJA U ZADAVANJU ŠIPKI

Omoguceno je lako ubacivanje novih segmenata šipke na pocetak ili kraj, pretvaranje “obicne” spone u “seizmicku” (s preklopljenim dijelom) i obrnuto, a za tipske šipke je uvedena posebna vrsta specijalnih s 3D geometrijom za lakše deiniranje tzv. “jahaca”. Omoguceno je direktno instanciranje reprezenta  (umjesto prave instance šipke) pri izradi nove pozicije.  

 

UNAPRE?ENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI

Uvedena je mogucnost fiksiranja jednog od parametara gustoce šipki – broja komada ili razmaka kako bi ostali nepromijenjeni prilikom gripovanja serije. Kod promjenljive serije u tlocrtu omoguceno je da se unešeno podrucje odnosi na izabrani dio šipke, a ne kao do sad iskljucivo na cijelu šipku. Uvedeno je postavljanje na crtez reprezenta varijabilne pozicije s tocnom geometrijom jedne od šipki, i postavljanje na crtez radioni?kog crteza – tzv. “specifikatora s tablicom”.

 

UNAPRE?ENJA U IZRADI POPRE?NIH PRESJEKA

Pri vadjenju presjeka omoguceno je lagano rucno podešavanje “dubinskog” redoslije da presjecenih šipki i pametno pamcenje redoslijeda pri uzastopnom vadjenju poprecnih presjeka iz istog nosaca. Omoguceno je postavljanje šipki u poprecnom  presjeku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje.

 

NOVINE U FUNKCIJAMA ZA UREDJIVANJE

U bazi pozicija šipki i mreza su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po više kriterija s mogu?nošcu zadavanja njihovog prioriteta, kao i mogucnost jedinstvene prenumeracije u okviru više oplata. Izvršeno je interno razdvajanje stilova kotiranja šipki i spona kako bi se omogucio lakši izbor pravog stila kotiranja. Omoguceno je zaklju?avanje i zaštita od mijenjanja gripovanjem po cijelim oplatama ili po pojedinacnim pozicijama, posebno za geometriju šipke i kote. Prilikom kreiranja novih entiteta omoguceno je lako postavljanje parametara prikaza, kao i direktno pozivanje dijaloga za oplate i dijaloga za stilove kotiranja. Uvedena je i mogucnost upozoravanja korisnika u slucaju korištenja geometrije sa prevelikim koordinatama, kao i upozorenja pri formiranju neravninske odnosno šipke sa 3D geometrijom kao mjera zaštite od pogrešaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.

 

NOVINE U POMOCNIM ALATIMA

Omoguceno je arhiviranje i jednostavan prijenos svih koniguracijskih datoteka (stilova kotiranja, propisa, formata izvještaja...) sa racunala jednog korisnika na drugi. Omogucena je masovna automatska promjena stila kotiranja u vec nacrtanom crtezu. Pri postavljanju okvira crteza bilo kojeg formata moguce je dobiti obiljezena mjesta savijanja u skladu s više standardnih nacina savijanja.

 

NOVINE U IZVEŠTAJU

Omogu?eno je generiranje novih vrsta izvještaja - rekapitulacija šipki za svaku  oplatu, rekapitulacija šipki po SNIP propisima, plan rezanja šipki. Dodano je prikazivanje novih vrsta podataka, kao što su neto kolicina ugradjenih mreza, ukupna duzina i tezina ugradjenih šipki, broj komada cijelih šipki, duzina i tezina šipki pri rezanju. Omoguceno je istovremeno generiranje dva izvještaja specifikacije šipki sa zasebnim sadrzajem. Uvedeno je da izvještaj svake oplate pozinje na novoj strani kao i da se svaki pojedinacni izvještaj iskljuci. Omoguceno je zasebno podešavanje prikaza tablica u vidu zasebnih fontova zaglavlja tablica i podešavanja boje linija u tablicama. Unaprijedjeno je iscrtavanje simbola šipke u specifikaciji omogucavanjem drugacijeg obiljezavanja lucnih, kosih i varijabilnih dijelova. Uvedena je i mogucnost automatskog obiljezavanja neazurnih izvještaja na crtezu nakon bilo koje izmjene koja utje?e na specifikaciju kako bi se korisnika obavijestilo da je potrebno novo generiranje izvještaja.

 

NOVINE U KORISNI?KOM SUCELJU

Kontrola i upravljanje programom su unaprijedjeni izradom preglednijih dijaloga i njihovom logicnijom organizacijom uz prikaz dodatnih podataka.

 

JEDNOSTAVAN PRELAZAK SA ARMCAD-a 2005

ArmCAD 6 je potpuno kompatibilan s prethodnom verzijom. Svi crtezi nacrtani programom ArmCAD 2005 mogu se otvoriti programom ArmCAD 6. Pored toga, omogucena je i veza unazad, odnosno snimanje crteza razenog u ArmCAD-u 6 u format programa ArmCAD 2005. To se jednostavno obavlja korištenjem posebne naredbe “Snimanje u format ArmCAD 2005”. Ovako izvezen crtez, otvoren u ArmCAD-u 2005 bit ce identi?an izvornom crtezu osim što nece imati sve nove detalje i opcije prikaza svojstvene ArmCAD-u 6.