Armcad - Vijesti

28.02.2022.Armcad 7

Nova generacija programa za crtanje armaturnih nacrta je upravo objavljena.

ARMCAD 7 je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada na razvoju programa ARMCAD 6 i predstavlja njegovo sveobuhvatno unaprijedjenje i omogucava brzi, lakši i tocniji proces crtanja armaturnih nacrta.

 

18.04.2014.ArmCad 6

Objavljena je nova verzija programa ArmCad- ArmCad 6 i možete je preuzeti sa stranice Download.

ArmCAD 6 donosi znatna poboljšanja i osigurava lakši, brži, točniji proces crtanja nacrta armature. ArmCAD 6 omogućava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. ArmCAD 6 je dvosmjerno kompatibilan sa ArmCAD-om 2005. Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov program BricsCAD.

26.12.2012.ArmCad Build 1775

Objavljena je nova verzija programa - Build 1775 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Novi Build sadrži ispravke nekoliko često prijavljivanih problema, kompatibilan je sa operativnim sustavom Windows 8 i ima isti format kao i prethodni Build.
Zajedno sa objavom novog Build-a objavljujemo i novu liniju programa ArmCAD 2005 koja je namjenjena najnovijoj generaciji programa AutoCAD koja započinje AutoCAD-om 2013. Oznaka ove nove linije programa ArmCAD 2005 je A13. A13 linija programa ArmCAD 2005 je besplatna za korisnike koji već koriste A10 liniju programa ArmCAD 2005
.
U okviru ovog novog Build-a spadaju slijedeće verzije:
• 32-bitna i 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2010-2012 (A10)
• 32-bitna i 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2013 (A13)
.
A13 verzija programa ArmCAD 2005 je besplatna za sve korisnike koji koriste A10 verziju programa.
.
Sta je novo u novom Build-u:
• Ispravljeno je vise neugodnih problema od kojih su najvažniji:
- izostajanja osvježavanja crteža koja su se povremeno javljala nakon izmjena nastalih u dijalozima a prije svega nakon dijaloga baze pozicija
- poremećaj UNDO mehanizma i korupcija baze crteža koja se povremeno javljala nakon izmjena nastalih u bazi pozicija
- povremena pojava nemogućnosti ponovnog otvaranja crteža snimljenog u trenutku boravka u Layout-u
- nekoliko sitnijih ispravki sa ciljem povećanja stabilnosti programa i osiguranja ispravnosti i usaglašenosti podataka u crtežu.
• Unapređen je proces instalacije, uveden je kompaktni instalacijski paket.
• Modificiran je rad sa profilima AutoCAD-a prilikom rada sa programom ArmCAD. Isključeno je automatsko postavljanje ARMCAD4 profila u slučaju da se otvara crtež koji sadrži objekte ArmCAD-a što će otkloniti većinu problema sa ikonama i toolbarovima.
.
Kompatibilnost:
• Build 1775 ima nepromijenjen format u odnosu na Build 1763 i crteži rađeni u Build 1775 mogu se učitavati i u Build 1763 (za verzije AutoCAD-a 2007-2012) i u Build 1740 u verziji ArmCAD-a za AutoCAD 2004-2006)
• Build 1775 je kompatibilan sa operativnim sustavom Windows 8, kao i sa starijim operativnim sustavima (Windows 7, Vista, XP), u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama.
.
Objavljujemo prestanak razvoja i izradu novih Build-ova programa ArmCAD 2005 za verzije koje rade pod AutoCAD-om 2007-2009.

16.07.2011.ArmCad Build 1763

Objavljena je nova verzija programa - Build 1763 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Izvršeno je prilagođavanje programu AutoCAD 2012 - ArmCAD 2005 A10 može raditi i pod programom AutoCAD 2012.
Novi Build programa sadrži nekoliko novina i izmjena.
Najvažnije novine su:
• mogućnost grupiranja kolona u izvještajima
• podešavanje izgleda (kuta nagib strelica) pri kotiranju
• olakšana je instalacija programa na operativni sustav Windows 7 - program ArmCAD se više ne mora instalirati i pokretati u Windows Vista kompatibilnom režimu.
• automatsku instalaciju Sentinel Hasp drajvera pri instalaciji programa
• podršku za korištenje mjernih jedinica (in, ft) sa prikazom u miješovitom obliku - i u ispisu kota i u izvještajima specifikacije i rekapitulacije.

06.10.2010.Armcad 2005 A10

Objavljena je verzija programa Armcad 2005 kompatibilna sa AutoCad-om 2010, 2011 i ima oznaku "A10". Za prijelaz na ovu verziju postojeći korisnici trebaju doplatiti 200€ za pojedinačnu, odnosno 300€ za mrežnu verziju (neovisno o broju mrežnih korisnika).

19.02.2009.Armcad Build 1740

Objavljena je nova verzija programa - Build 1740 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Ova verzija sadrži nekoliko manjih ispravki i izmjena. Objavljena je i Demo verzija za AutoCAD 2007-2009.

26.06.2008.ArmCAD Build 1730

Objavljena je nova verzija programa - Build 1730 i možete je preuzeti sa stranice Download.
ArmCAD 2005 sada može raditi i pod AutoCAD-om 2009. Osim toga, ova verzija sadrži nekoliko manjih izmjena i ispravki.

• mrežna instalacija sa automatskim konfiguriranjem parametara komunikacije sa HASP ključem.
• nastavljanje armature – nova opcija za podjelu ravnih jednodijelnih šipki i serija na više dijelova.
• nekoliko manjih izmjena i ispravki vezanih za vađenje presjeka, crtanje šipki u iskazu i izvoz armature u Tower.

28.11.2007.ArmCAD Build 1727

Objavljena je nova verzija programa - Build 1727.
Otklonjen problem sa nepravilnim iscrtavanjem u specifikaciji šipki sa preklopljenim segmentima koji je nastao u prethodnom build-u, par malih izmjena i popravaka u iskazu armature.