Armcad - Cjenik

ArmCad - Program za izradu armaturnih nacrta:
 

ArmCad 7 - singl verzija

za AutoCAD              2000 EUR

za BricsCAD              2200 EUR

   

 
 
 
Napomena: ArmCad za BricsCad radi i pod AutoCad-om           
 
 
 
 


ArmCad 7 - mrezna verzija

za AutoCAD       2000 EUR+N*300

za BricsCAD       2200 EUR+N*300

 

 
 
N = broj mreznih mjesta
 

Upgrade Armcad 6 - singl    
na ArmCad 7                 400 EUR

Upgrade Armcad 6 - mreza   
na ArmCad 7         400 EUR+N*40 

Upgrade Armcad 2005 - singl  
na ArmCad 7                 700 EUR

Upgrade Armcad 2005 - mreza   
na ArmCad 7         700 EUR+N*70

Upgrade Armcad 2000 - singl  
na ArmCad 7                 700 EUR

Upgrade Armcad 2000 - mreza 
na ArmCad 7        700 EUR+N*300

Upgrade Armcad (AutoCad) na
BricsCad                      200 EUR

 


 


 
 

  

 
  
    NAPOMENA:
Navedene cijene su bez PDV-a