Tower - Cjenik

Tower 3D model builder - verzija 8:

Osnovni programi za proracun konstrukcija po teoriji I-og i II-og reda (bez modula):
  Tower 3D - Lite (2D modeli neogranicenog kapaciteta; 3D modeli do 500 konacnih elemenata)
 
1000 EUR
 

Tower 3D - Professional (3D modeli neogranicenog kapaciteta)

Tower 3D - Expert (3D modeli neogranicenog kapaciteta, korištenje više jezgri procesora                                   i RAM memorijae > 4 GB)

 

Upgrade sa Tower Professional na Tower Expert

1500 EUR

1900 EUR
 
 
400 EUR
 


   Dodatni moduli
koji se pojedinacno odabiru:

  Modul za dinamicki i seizmicki proracun
400 EUR
  Modul za dimenzioniranje betonskih konstrukcija
300 EUR
  Modul za dimenzioniranje celicnih konstrukcija
300 EUR
  Modul za dimenzioniranje drvenih konstrukcija
300 EUR

 

Mrezne verzije programa Tower 8:
    osnovna cijena programa + 10% cijene odabranih programa po svakom radnom mjestu 
+ 150 EUR dodatak
     
     

 

Upgrade sa Tower 7 na Tower 8:
  
   Singl verzija: doplata iznosi 600 EUR 

   Mrezna verzija: 600 EUR + 60 EUR po svakom radnom mjestu
    
   
Upgrade sa Tower 6 na Tower 8:
  
   Singl verzija: doplata iznosi 800 EUR 

   Mrezna verzija: 800 EUR + 80 EUR po svakom radnom mjestu
 
 
NAPOMENA: Navedene cijene su bez PDV-a