Tower - O programu

Tower 7, program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija i dimenzioniranje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata.

Tower 7 je program za cjelokupnu analizu utjecaja u ravninskim i prostornim konstrukcijama. Snažnim alatima koji su automatizirani, integrirani, cjelokupni i intuitivni, ovaj program omogućava inženjerima povećanje brzine i kvalitete projektiranja. Verzija 7 je visoko-profesionalni alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inženjera i vrhunskih programera.

Osnovne mogućnosti

• Analiza statičkih utjecaja po teoriji I-og i II-og reda
• Proračun stabilnosti konstrukcije (određivanje kritičnih sila i dužina izvijanja)
• Proračun vlastitih vrijednosti (oblici i periodi osciliranja konstrukcije)
• Generiranje seizmičkog opterećenja po različitim standardima (HRN, EC8, SNIP, ...)
• Automatsko generiranje mreže konačnih elemenata
• Automatsko generiranje masa u svim čvorovima modela
• Analiza utjecaja kroz definirane faze građenja objekta (montažne konstrukcije, spregnute konstrukcije, itd.)
• Modeliranje montažnih stropova ortotropnim pločama
• Grede i stupovi promjenljivog poprečnog presjeka (grede sa vutama, prizmatični stupovi, lamelirani drveni nosači, itd.)
• Modeliranje krutih veza u čvorovima greda (offset greda - dijagrami u svijetlim otvorima)
• Ekscentrično postavljanje greda i stupova (realno modeliranje podvlaka u pločama, stupovi skokovite promjene poprečnog presjeka, itd.)
• Analiza utjecaja u prednapregnutim elementima konstrukcije (proizvoljna geometrija kablova i proračun gubitaka sile prednaprezanja)
• Temeljenje na elastičnoj podlozi
• Zadavanje potpuno proizvoljnog karaktera i pravca djelovanja opterećenja
• Analiza utjecaja od pokretnog opterećenja (definiranje potpuno proizvoljne sheme i putanje pokretnog opterećenja)
• Automatsko generiranje opterećenja na rotacijsko simetričnim dijelovima modela uslijed različitih prirodnih pojava: vlastita težina, snijeg, tlak, voda, zemlja, vjetar
• Proračun uslijed temperaturnih utjecaja i pomicanja ležajeva
• Automatsko dimenzioniranje armirano betonskih konstrukcija (HRN, EUROCODE, SNIP, DIN, BS, ACI, itd.)
• Automatsko dimenzioniranje čeličnih konstrukcija (HRN, EUROCODE)
• Automatsko dimenzioniranje drvenih konstrukcija (HRN, EUROCODE)
• Lako kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije sa zaglavljem, tekstualnim izvještajima i grafičkim blokovima

Grafičko sučelje

• Definiranje proizvoljnih ravnina za crtanje
• Simultano korištenje ravninskog i prostornog crtanja
• Precizan izbor točaka sa crteža (dinamički osnap sa kombiniranjem kriterija)
• Dinamički zum i pan. Dinamička rotacija izometrijskog prikaza modela (orbit)
• Manipulacija s elementima crteža (kopiranje, osno preslikavanje, brisanje, rotiranje, produživanje, skraćivanje, kompletan undo/redo sistem obnavljanja crteža, itd.)
• Automatsko generiranje vertikalnih elemenata konstrukcije
• Automatsko generiranje rotacijsko simetričnih tijela (kupola, svod, spirala)
• Rad sa blokovima crteža (snimanje i učitavanje proizvoljno odabranih dijelova modela)
• Grupiranje proizvoljno odabranih dijelova modela u cjeline i ukidanje vidljivosti ostalim dijelovima modela (vidljivi samo stupovi, zidovi, tipski katovi, štapovi ispune, glavni nosači, itd.)
• Vizualizacija modela (DirectX render, šetnja kamerom kroz objekt)

Obrada rezultata proračuna

• Brzo pronalaženje ekstremnih vrijednosti utjecaja na cijelom modelu ili pak samo na odabranoj grupi elemenata (ekstremne vrijednosti normalnih sila samo u stupovima, maksimalni momenti savijanja u pločama tipskog kata, maksimalna pomicanja samo zidova, itd.)
• Prikaz rezultata, kako na cijelom prostornom modelu, tako i na njegovim pojedinim dijelovima (u odabranom ramu, zidu, ploči, temeljima, proizvoljno definiranom pogledu, itd.)
• Prikaz rezultata u površinskim elementima putem izolinija i dijagrama duž proizvoljno zadane linije presjeka
• Prikaz utjecaja u linijskim elementima putem dijagrama i putem gradijenta boje
• Prikaz reakcija ležajeva sa smjerom i intenzitetom
• Dijagrami raspodjele napona u spregnutim poprečnim presjecima kroz definirane faze građenja
• Utjecaji u pojedinačnim dijelovima spregnutog poprečnog presjeka
• Jednovremeni prikaz utjecaja u svim stupovima i zidovima jednog nivoa (uvid u raspodjelu utjecaja od seizmike na sve stupove i zidove jednog kata, preraspodjela normalnih sila od vertikalnog opterećenja na stupove i zidove danog nivoa, itd.)
• Prikaz i animacija formi osciliranja i deformiranog modela
• Potpuno automatizirano dimenzioniranje armirano betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija (HRN, EUROCODE, SNIP, DIN, itd.)
• Odabir armature u armirano betonskim konstrukcijama sa automatskim kreiranjem detalja armiranja i izvozom u naš program "ArmCad 2005".