Tower - O programu

Tower 8, program za staticku i dinamicku analizu konstrukcija i dimenzioniranje betonskih, celicnih i drvenih elemenata.

Tower 8, program za staticku i dinamicku analizu konstrukcija i dimenzionisanje betonskih, celicnih i drvenih elemenata.
Tower 8 je program za sveobuhvatnu analizu utjecaja u ravaninskim i prostornim konstrukcijama. Osiguravajuci snazne alate koji su automatizirani, integrirani, sveobuhvatni i intuitivni, ovaj program omogucava inzenjerima povecanje brzine i kvaliteta projektiranja. Verzija 8 je visoko-profesionalan alat visokih performansi, zasnovan na višegodišnjem iskustvu i najnovijim saznanjima ekipe eksperata, inzenjera i vrhunskih programera.

 

Osnovne mogucnosti

• Analiza statickih utjecaja u konstrukciji po teoriji I i II reda, s linearnim, nelinearnim i elastoplasticnim ponasanjem
• Proracun stabilnosti konstrukcije (odredjivanje kriticnih sila i duzina izvijanja)
• Proracun svojstvenih vrijednosti (forme i periodi osciliranja konstrukcije)
• Generiranje seizmickog opterecenja po razlicitim standardima (EC8, SNIP, JUS...)
• Automatsko generiranje mreze konacnih elemenata
• Automatsko generiranje masa u svim cvorovima modela
• Analiza utjecaja kroz definirane faze gradjenja objekta (montazne konstrukcije, spregnute konstrukcije, itd.)
• Temeljenje na elasticnoj podlozi i mogucnost modeliranja tla u vidu elasticnog poluprostora s definiranjem slojeva razlicitih svojstava i topologije preko proizvoljnog broja busotina
• Modeliranje montaznih ploca ortotropnim plocama
• Grede i stupovi promjenljivog poprecnog presjeka (grede s vutama, prizmaticni stupovi, lamelirani drveni nosaci, itd.)
• Modeliranje krutih veza u cvorovima greda (offset greda - dijagrami u svijetlim otvorima)
• Ekscentricno postavljanje greda i stupova (realno modeliranje podvlaka u plocama, stupovi skokovite promjene poprecnog presjeka, itd.)
• Analiza utjecaja u prednapregnutim elementima konstrukcije (proizvoljna geometrija kablova i proracun gubitaka sile prednaprezanja)
• Zadavanje potpuno proizvoljnog karaktera i pravca djelovanja opterecenja
• Analiza utjecaja od pokretnog opterecenja (definiranje potpuno proizvoljne sheme i putanje pokretnog opterecenja) kao i proracun utjecajnih linija za presjecne sile, deformacije i reakcije lezajeva uz odredjivanje kriticnog polozaja pokretnog opterecenja i "pjesackog opterecenja"
• Automatsko generiranje opterecenja na rotaciono simetricnim dijelovima modela uslijed razlicitih prirodnih pojava:  vlastita tezina, snijeg, tlak, voda, zemlja, vjetar
• Proracun uslijed temperaturnih utjecaja i pomicanja lezajeva
• Proracun relativnog progiba u plocama i gredama.
• Automatsko dimenzioniranje armirano betonskih konstrukcija (EUROCODE, SNIP, DIN, BS, ACI, JUS, itd.)
• Automatsko dimenzioniranje celicnih konstrukcija ( UROCODE)
• Automatsko dimenzioniranje drvenih konstrukcija (EUROCODE)
• Lako kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije sa zaglavljem, tekstualnim izvjestajima i grafickim blokovima
• Automatsko osvjezavanje projektne dokumentacije nakon izmjena u modelu

  Graficko sucelje

 • Definiranje proizvoljnih ravnina za crtanje
• Simultano koristenje ravninskog i prostornog crtanja
• Precizan izbor tocaka s crteza (dinamicki osnap s kombiniranjem kriterija)
• Dinamicki zum i pan. Dinamicka rotacija izometrijskog prikaza modela (orbit)
• Manipulacija s elementima crteza (kopiranje, osno preslikavanje, brisanje, rotiranje, produzavanje, skracivanje, kompletan undo/redo sistem obnavljanja crteza, itd.)
• Automatsko generiranje vertikalnih elemenata konstrukcije
• Automatsko generiranje rotaciono simetricnih tijela (kupola, stozac, svod, spirala)
• Rad s blokovima crteza (snimanje i ucitavanje proizvoljno odabranih dijelova modela)
• Grupiranje proizvoljno odabranih dijelova modela u cjeline i ukidanje vidljivosti ostalim dijelovima modela (vidljivi samo stupovi, zidovi, tipski katovi, stapovi ispune, glavni nosaci, itd.)
• Vizualizacija modela (DirectX render, setnja kamerom kroz objekt)

 

Obrada rezultata proracuna

 

• Brzo pronalazenje ekstremnih vrijednosti utjecaja na cijelom modelu ili samo na odabranoj grupi elemenata (ekstremne vrijednosti normalnih sila samo u stupovima, maksimalni momenti savijanja u plocama tipskog kata, maksimalno pomicanje samo zidova, itd.)
• Prikaz rezultata, kako na cijelom prostornom modelu, tako i na njegovim pojedinim dijelovima (u odabranom okviru, zidu, ploci, temeljima, proizvoljno definiranom pogledu, itd.)
• Prikaz rezultata u povrsinskim elementima putem izolinija i dijagrama duz proizvoljno zadane linije presjeka
• Prikaz utjecaja u linijskim elementima putem dijagrama i putem gradienta boje
• Prikaz reakcija lezaja sa smjerom i intenzitetom
• Dijagrami raspodjele napona u spregnutim poprecnim presjecima kroz definirane faze gradjenja
• Utjecaji u pojedinacnim dijelovima spregnutog poprecnog presjeka
• Istovremeni prikaz utjecaja u svim stupovima i zidovima jednog nivoa (uvid u raspodjelu utjecaja od seizmike na sve stupove i zidove jednog kata, preraspodjela normalnih sila od okomitog opterecenja na stupove i zidove datog nivoa, itd.)
• Prikaz i animacija formi osciliranja i deformiranog modela
• Potpuno automatizirano dimenzioniranje armirano betonskih, celicnih i drvenih konstrukcija (EUROCODE, SNIP, DIN, itd.)
• Odabir armature u armirano betonskim konstrukcijama s automatskim kreiranjem detalja armiranja i izvozom u nase programe "ArmCad 2005" i "ArmCad 6"
• Osim osnovne 32-bitne, dostupna je i 64-bitna verzija programa s jos vecim kapacitetom proracuna i obrade rezultata, povecane brzine i optimiziranih performansi.

Tri konfiguracije


Lite
Namjenjena je za staticku analizu i dimenzioniranje jednostavnih konstukcija u koje spadaju nosaci ravninske geometrije  proizvoljne slozenosti (rešetkasti nosaci, ploce i temeljne ploce) i manje konstrukcija prostorne geometrije (do 500 cvorova). Moze raditi na racunalima sa 32-bitnim i 64-bitnim operativnim sustavima Windows 7, 8 i 10.

Professional
Omogucava sveobuhvatnu staticku i dinamicku analizu gotovo svih vrsta gradjevinskih konstrukcija - zgrada, hala, mostova, silosa, rezervoara, itd. Moze raditi na racunalima sa 32-bitnim i 64-bitnim operativnim sustavimima Windows 7, 8 i 10.

Expert
Zbog 64-bitne arhitekture programa, sa Expert konfiguracijom se mogu proracunavati i najslozeniji modeli koji imaju i više od 500 tisuca cvorova uz povecanu brzinu prora?una i povecanje brzine grafickog sustava odnosu na Professional konfiguraciju.
Ima dodatne funkcionalnosti koje nemaju Lite i Professional konfiguracija:
• dimenzioniranje betonskih konstrukcija klasa srednje i velike duktilnosti prema EC8 (Capacity design)
• analiza konstrukcije metodom direktne dinamicke analize (seizmicka analiza prema zapisu potresa i analiza djelovanja proizvoljnog dinamickog opterecenja)
Moze raditi samo na racunalima sa 64-bitnim operativnim sustavima Windows 7, 8 i 10.