Tower - Vijesti

16.03.2020.RAD NA DALJINU

RAD NA DALJINU - MREZNE VERZIJE

U skladu sa novim okolnostima mozete na linku:

www.radimpex.rs/forum_/viewtopic.php

skinuti upute za rad na daljinu.

 

U skladu sa novim okolnostima mozete na linku:www.radimpex.rs/forum_/viewtopic.php

skinuti upute za rad na daljinu.

07.11.2018.Tower 8 - nova verzija Towera

Objavljena je verzija 8 programa Tower.

Osam najznacajnih novina TOWER-a 8:

1. AUTOMATIZIRANO OSVJEZAVANJE IZVJEŠTAJA NAKON IZMJENA U MODELU
Ovaj automatizirani proces omogucava pracenje stanja uskladjenosti bloka sa trenutnim stanjem u modelu, trenutnu zamjenu zastarjelog bloka novim blokom i povratnu vezu izmedju izvještaja i modela.

2. OPTIMIZACIJA DIMENZIONIRANJA CELIKA
Kontrola stabilnosti celika sa variranjem dimenzija profila u cilju pronalazenja optimalnog poprecnog presjeka.

3. DIMENZIONIRANJE AB REDUKTORA
Kompozicija  površinskih  i  linijskih entiteta  se  dimenzionira  kao jedan AB  presjek uz punu  kontrolu  nacina
armiranja.

4. UTJECAJ DINAMI?KOG OPTERE?ENJA NA KONSTRUKCIJU
Svako tockasto, linijsko ili površinsko opterecenje moze djelovati na konstrukciju kao dinamicko opterecenje -
opterecenje kojem se intenzitet mijenja po potpuno proizvoljnoj funkciji vremena.

5. DIMENZIONIRANJE AB PLO?A I GREDA U SVIM FAZAMA GRADNJE
Dimenzioniranje AB ploca i greda se moze provesti tako da rezultat dimenzioniranja (potrebna armatura)
zadovoljava utjecaje iz svih faza gradnje.

6. VIŠESTRUKI PROZORI SA 2D POGLEDIMA
Omogucen je i novo korisnicko sucelje sa dva i tri 2D prozora koji istovremeno mogu prikazivati razlicite 2D
poglede  i koji se gotovo neovisno jedan od drugoga mogu sasvim uobicajeno koristiti za istovremeno crtanje,
selekciju i prikaz rezultata.

7. PROMJENA 2D POGLEDA IZ 2D PROZORA
Omoguceno je da se iz 2D prozora na jednostavan nacin moze preci u neki drugi  zeljeni 2D pogled (okomiti pogled),
bez pomoci prozora Dispozicija ili liste  nivoa.

8. OTKRIVANJE UZROKA LABILNOSTI MODELA
Napravljen je alat sa kojim se pouzdano i precizno mogu otkriti mjesta i razlozi zbog kojih je model labilan

06.03.2013.Tower 7 Build 7219

Objavljena je verzija Tower 7 (Build 7219) i možete ju preuzeti sa stranice Download.

Uvedeno je nekoliko novina – među kojima su najznačajnije - temeljenje na elastičnom poluprostoru, množitelji karakteristika greda i ploča, brži meni za pozivanje neke od posljednje korištene naredbe, novi entitet - linijska veza ...
Detaljnija lista novih mogućnosti koje donosi novi Build programa Tower 7:
• Temeljenje na tlu koje se modelira kao elastični poluprostor. Automatsko generiranje mreže poluprostora. Definiranje položaja i karakteristika slojeva putem podataka iz bušotina. Proračun naprezanja i deformacija u tlu i prikaz dispozicije slojeva.
• Mogućnost zadavanja množitelja karakteristika greda i ploča, neovisno po setovima i neovisno za statički i seizmički model. Zadavanje množitelja vrši se u dijalozima za setove ploča i greda. U dijalozima za set grede i set ploče u listama setova dodane ikone koje pokazuju da li su za određeni set definirani množitelji za statiku i seizmiku. Dodan je izvještaj za množitelje setova greda i ploča
• Napravljen je novi entitet - Linijska veza. Omogućeno je modeliranje veze (elastično ili elastoplastično) duž dvije nepovezane linije (grede sa gredom, grede sa pločom, ploče sa pločom...).
• Napravljena je nova naredba - Naredba za rezultantu reakcija. Za odabrane ležajeve moguće je dobiti sumu sila njihovih reakcija.
• Brži meni za pozivanje neke od posljednje korištene naredbe. Na početak naredbene linije dodan je gumb kojim je moguće odabrati neku od prethodno pokrenutih naredbi.
• Omogućen prikaz vrijednosti sila u Vezama (entitet "Veza" - linijski i točkasti). Ispisuje se u 2d, na sredinama linija veza u okviru naredbe za reakciju ležajeva.
• Omogućeno zadavanje broja decimala za ispis intenziteta točkastih, linijskih i površinskih opterećenja.
• Prikaz minimalnih i maksimalnih vrijednosti na statusnoj liniji (i u potpisu bloka) utjecaja u gredama sada može da ovisi od vidljivosti/sakrivenosti greda.
• Funkcionalnost "Copy & Paste" iz clipboard-a dodata u listu za zadavanje karakteristika profila i u listu za zadavanje proizvoljne spektralne krivulje. Ovime je omogućeno ubacivanje velike količine tabelarno organiziranih podataka (iz xls ili txt tabela). "Paste" u gridu se ne radi sa Crl+V nego izborom iz menija koji se otvara desni klik-om na ćeliju u listi.
• Mogućnost računanja interakcijskih dijagrama i za seizmičke zidove. Takođe, u naredbi za interakcijski dijagram je dodana mogućnost da se interakcijski dijagram računa sa računski potrebnom armaturom ako nema odabrane armature.
• Omogućen proračun utjecaja u presjeku ploče/zida i kod SRSS slučajeva opterećenja i kombinacija koje sadrže MM seizmičke slučajeve opterećenja. Proračunava se integral rezultirajuće sile (M,N,T) čija se vrijednost ispisuje na mjestu presjeka a dijagram se pri tome i ne prikazuje.
• Automatsko kombiniranje parova multimodalnih seizmičkih slučajeva opterećenja nastalih uključivanjem efekata slučajne torzije. Ovime se potpuno uklanja potreba izrade velikog broja SRSS kombinacija radi dobijanja maksimalnih ujecaja.
• Dodana opcija izbora tekućeg jezika izvještaja i iz urednika papira (a ne samo iz dijaloga "Funkcionalnost")
• Dodana je mogućnost da se u zaglavlju papira automatski prikazuje i podatak o imenu tekuće datoteke (sa i bez putanje na disku)
• Veće izmjene i optimizacija generiranja txt izvještaja u grani za prikaz ekstrema, radi smanjenja utroška memorije. Ovime je omogućeno dobijanje izvještaja za ekstreme i za modele sa ekstremno velikim brojem elemenata i brojem slučajeva opterećenja. Takodje, omogućen je izbor proizvoljne grupe slučajeva opterećenja za koje će se izvještaj raditi, neovisno od tekućeg slučaja opterećenja.
Osim ovih novih mogućnosti, program sadrži i značajan broj ispravki i sitnijih izmjena.

05.06.2012.Tower 7

NOVI TOWER 7

Objavljena je verzija Tower 7 (Build 7035) i možete ju preuzeti sa stranice Download.

Nova verzija predstavlja značajno unapređenje programa Tower 6 i nastala je na osnovu zahtjeva i potreba njegovih mnogobrojnih korisnika.

Objavljena je i besplatna radna DEMO verzija programa Tower 7, a za korisnike programa Tower 6 pripremljeno je i specijalno uputstvo (vidjeti Download stranicu) koje isključivo obrađuje nove mogućnosti i razlike programa Tower 7.
 

22.08.2011.Tower 6 build 1420

Objavljen je Tower 6 Build 1420 i možete ga preuzeti sa stranice Download

Najznačajnije novine su:

• poboljšana kompatibilnost sa operativnim sustavom Windows 7 - program ne zahtjeva postavljanje Windows Vista kompatibilnog moda čime su poboljšane performanse 32-bitne i 64-bitne verzije

• 64 bitna verzija je dobila još jedan solver velikog kapaciteta - blokovski solver

• ažurirani su Sentinel HASP drajveri koji se instaliraju zajedno sa programom

Pored ovih novina, ova verzija sadrži i određeni broj manjih izmjena i ispravki

08.06.2011.Tower 6 (64-bitna verzija)

Objavljujemo izlazak 64 bitne verzije programa Tower 6 koja će činiti osnovu Expert konfiguracije.
Expert konfiguracija je namjenjena zahtjevnim korisnicima koji projektiraju i analiziraju konstrukcije  sa velikim brojem čvorova, ali i korisnicima koji žele da potpunije iskoriste mogućnosti hardvera kojeg posjeduju i ostvare vidljivi dobitak na brzini. Ova verzija programa može raditi samo na 64 bitnim Windows operativnim sustavima.

Tri glavne karakteristike ove verzije su:
• višestruko povećani kapacitet proračuna - analiza modela od 100, 200 i više tisuća čvorova je realnost i sasvim moguća.
• povećana brzina rada - uvođenjem pararelizacije nekih ključnih procesa i funkcija omogućeno je potpunije iskorištenje potencijala višejezgrenih modernih procesora što je dovelo do skraćenja vremena izvršavanja tih operacija. Osim paralelizacije, ubrzanju su doprinele i novouvedene optimizacije.
• osuvremenjena i unapređena grafika - prelaskom sa DirectX 7 na DirectX 9 dobilo se na ubrzanju grafike ali i povećanoj kompatibilnosti ove verzije programa sa aktuelnim ali i budućim operativnim sustavima.
Preporučena konfiguracija računala:
• Intel ili AMD višejezgreni procesor sa 3 ili 4 jezgra, 8 GB RAM memorije, 64 bitni operativni sustav (Windows Vista x64 ili Windows 7 x64)
Minimalna konfiguracija računala:
• Intel ili AMD 64-bitni procesor, 4 GB RAM memorije, 64 bitni operativni sustav (Windows XP x64 edition, Windows Vista ili Windows 7)


18.02.2011.Tower 6 build 1412

Objavljena je nova verzija Tower 6 - Build 1412 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Dodana je mogućnost izvoza 3D geometrije u program Metal Studio.

05.05.2010.Tower 6 build 1410

Objavljena je nova verzija Tower 6 - Build 1410 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Dodana je mogućnost izvoza geometrije u program Metal Studio.

19.11.2009.Tower 6 build 1408

Objavljena je nova verzija - Build 1408 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Uvedeno je nekoliko novina, između ostalog; za EC 2 (EN 1992-1-1:2004) propisi za beton, zasebni TPBK (Hrvatski) propisi za beton, te opća Wood & Armer metoda.

Evo ukupnog popisa novina u ovom Build-u:
• Omogućeno proračunavanje utjecaja u reduktoru i za multimodalne seizmičke slučajeve i za SRSS kombinacije
• Uvedena mogućnost promjene LKS reduktora
• Uvedeni EC 2 (EN 1992-1-1:2004) propisi za beton
• Uvedeni zasebni TPBK (hrvatski) propisi za beton
• Za EC bazirane propise za dimenzioniranje betona uvedena mogućnost mijenjanja parcijalnih koeficijenata za materijale.
• Uveden opća Wood & Armer metoda za uzimanje u obzir momenata torzije pri dimenzioniranju ploča koji se primjenjuje i na ploče sa neortogonalnom armaturom.
• Uvedena mogućnost neispisivanja dužina iteracija odabrane armature na dijagramima odabrane armature u gredama
Osim ovih novina, ova verzija sadrži i određeni broj manjih izmjena i ispravki

23.04.2009.Tower 6 Build 1350

Objavljena je nova verzija - Build 1350 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Uvedeno je nekoliko novina, dodan je novi propis za dimenzioniranje čelika (EN 1993-1-1:2005), zatim je dodan hrvatski propis za seizmički proračun (EC8 HR odnosno Eurocode 8 - ENV), te je omogućen uvoz modela iz IFC formata.

25.12.2008.Tower 6.0 Build 1315

Objavljena je nova verzija - Build 1315 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Uvedeno je nekoliko novina, među kojima su najznačajnije: računalo za kontrolu ploča na proboj, vođenje uzdužne armature prema liniji vlačnih sila, dodana je nova konvencija za prikaz površine spona, obilježavanje utjecaja u linijskim i površinskim elementima na proizvoljnom mjestu...
Uputstvo za rad sa programom je usklađeno i sadrži opis svih novih opcija.

Evo ukupnog popisa novina u ovom Build-u, poredanih prema poglavljima u uputsvu za rad sa programom:

• mogućnost pojedinačnog izbora konfiguracijskih datoteka koji se žele zadržati pri novoj instalaciji,
   poglavlje 1.2.1.
• potpuno automatsko konfiguriranje komunikacije sa HASP ključem pri mrežnoj instalaciji (1.2.2)
• omogućeno je automatsko generiranje graničnih uvjeta na zidovima kojima se
   modelira mimoilaženje zidova u seizmičkom modelu (3.1.3)
• pri definiranju kombinacija opterećenja kao i sheme kombinacija za dimenzioniranje,
  omogućena je izrada uvjetnih kombinacija - “uvijek kombiniraj sa” je postalo jednosmjerno
  (3.2.2 i 9.2)
• dodane su nove napredne opcije za seizmički proračun – utjecaj na aksijalnu krutost (6.1)
• omogućeno je dodatno kotiranje utjecaja u površinskim i linijskim elementima (8.5.5 i 8.6.5)
• promijenjena je konvencija prikaza utjecaja u indirektnim linijskim elementima,
  sada se utjecaji prikazuju promijenjeni u odnosu na lokalni koordinatni sustav 2D pogleda (8.10)
• mogućnost podešavanja gustoće integracije reduktora (8.11.1)
• multiplikator područja armiranja pri odabiru armature u pločama (9.3.4)
• dvije konvencije za izražavanje površine računski potrebnih spona (9.4.1.1)
• vođenje uzdužne armature na osnovu linije vlačnih sila (9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.3, 9.4.5)
• mogućnost podjele tekstualnog izvještaja dimenzioniranja na izvještaje po entitetima (9.4.5)
• unapređenje kontrole ploča na proboj i uvođenje računala za kontrolu ploča na proboj (9.3.11)

Osim ovih novina, ova verzija sadrži i određeni broj optimizacija, korekcija i ispravki.
 

15.10.2008.Tower 6.0 Build 1225

Objavljena je nova verzija - Build 1225 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Ova verzija sadrži nekoliko manjih izmjena, optimizacija i ispravki.
Također, možete preuzeti i novo za Tower 6.

Najvažnije izmjene u ovom Build-u odnose se na:

• ispravke u kontroli ploča na proboj

• promjena naziva materijala u dimenzioniranju čelika po Eurocode-u

• ispravke u dimenzioniranju drva po Eurocode-u

• manje promjene u definiranju proizvoljne seizmičke krivulje za proračun po Eurocode-u

• optimizacija pri ispisu grafičkih blokova sa renderiranim prikazom modela

• manja korekcija i optimizacija pri učitavanju datoteka iz Planeta i Tower-a 4
 

12.09.2008.Tower 6.0 Build 1219

Izašla je verzija 6 - Build 1219 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Uvedeno je nekoliko novih stvari – među kojima su najznačajnije – kontrola ploča na proboj, dimenzioniranje drvenih konstrukcija po EC5, SRSS kombiniranje slučajeva opterećenja, globalizacija označavanja pomoćnih osi...

Popisa novina u Build-u 1219:

• razdvajanje vidljivosti ploča od zidova i vidljivosti greda i stupova (uputstvo, poglavlje 2.7)
• uređivanje parametara spiralne površine (3.1.9)
• nove mogućnosti kod definiranja kombinacija opterećenja – “Uvijek kombiniraj s” i
“Alternativno” (3.2.1)
• globalizacija opisa pomoćnih osi (3.4.1.2)
• SRSS kombiniranje slučajeva opterećenja (6.2.2)
• kontrola ploča na proboj (6.12.3)
• dimenzioniranje čelika – HRN – unapređenje definiranja mjerodavnog opterećenja (6.13.1), nove
mogućnosti pri kreiranju izvještaja (6.13.2), kontrola usporednih napona kao sastavni dio izvještaja
stabilnosti (6.13.4)
• dimenzioniranje čelika HRN, EC, SIA – unapređenje izvještaja kontrole napona (6.13.3)
• dimenzioniranje drva po EC (6.14.6 – 6.14.10)
• unaprijeđen izvoz grafičkih blokova u bitmapu i dxf (6.18.4)
• unaprijeđenje u generiranju izvještaja za grupe entiteta – tri algoritma grupiranje izvještaja (6.19)
• uređivanje papira - mogućnost promjene redoslijeda poglavlja u direktoriju “Dodaci” (6.21.7)
• dimenzioniranje betona SNIP – N 2, СНиП 2.01.07-85 - izmjena parcijalnih koeficijenata za
opterećenje snijegom (u shemi kombinacija)
Osim ovih novina, ova verzija sadrži i izvjestan broj optimizacija i ispravki.

 

14.04.2008.Tower 6.0 Build 1112

Izašla je verzija 6 - build 1112.

Uvedeno je nekoliko novosti - među kojima su najznačajnije - relativni progib ploča, nove mogućnosti pri uređivanju i uvozu blokova, lista za izbor pogleda, mogućnost pokretanja naredbi preko definiranih prečica sa tastature... Diferencijalna uputa je ažurirana i sadrži opise svih novih opcija.