Metal Studio i Normabase - Vijesti

11.04.2013.Metal Studio - Build 1404

Izašla je nova verzija programa Metal Studio Build 1404 i možete je preuzeti sa stranice Download.

 Rješenjem  Ministarstva graditeljstva 14. ožujka 2011. godine, pod brojem P-116/2011 energetsko certificiranje i ENERGETSKI CERTIFIKATI su nova djelatnost u sklopu našeg poduzeća.

Od ovog Build-a uvodi se novo izdanje programa Metal Studio pod imenom A13 koje je kompatibilno sa programom AutoCAD 2013 i 2014, i koje će biti kompatibilno i sa narednim verzijama iz ove aktuelne generacije programa AutoCAD

07.11.2011.Metal Studio - Build 1323

Izašla je nova verzija programa Metal Studio Build 1323 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Oznaka nove verzje je "A10" i raspoloživa je i u 32-bitnoj i 64-bitnoj varijanti.

08.06.2011.Metal Studio - Build 1314

Izašla je nova verzija programa Metal Studio Build 1314 i možete je preuzeti sa stranice Download.
Ova verzija sadrži veći broj izmjena, novina i unapređenja uključujući automatizirano formiranje četiri vrste složenih elemenata-veza. Osim funkcionalnih promjena ova verzija sadrži i značajan broj ispravki greška uočenih u prethodnoj verziji.

Lista novosti u ovoj verziji je slijedeća:
• složeni element : bočni spoj greda I profila
• složeni element : veza stupa i grede
• složeni element : montažni nastavak
• složeni element : dno stupa
• kopiranje veza
• savijena ploča
• mogućnost iscrtavanja svih entiteta jednog sklopa jedinstvenom bojom
• mogućnost kotiranja vijaka i u štapovima i u pločama u presjeku
• izvoz izvještaja u RTF
• automatska instalacija hasp drajvera


28.02.2011.Metal Studio - Build 1224

Izašla je nova verzija programa Metal Studio Build 1224 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Ova verzija sadrži veći broj izmjena, novina i poboljšanja.
Osim ovih izmjena ova verzija sadrži i značajan broj ispravki grešaka uočenih u prošloj verziji.
Lista novina u ovoj verziji je slijedeća:
• 3D uvoz geometrije iz Tower-a
• Uvedeno prikazivanje razvijenog plašta štapa cijevastog i kružnog presjeka u okviru radioničkog crteža
• Proizvoljni reprezent štapa
• Ukrućenje rebra štapa
• Visinska kota
• Grupiranje kolona u izvještajima specifikacije i rekapitulacije
• Uvedena mogucnost da se upotrebom naredbe za vađenje presjeka ne rade presjeci već da se vrši kopiranje sa rotacijom za 90 stupnjeva.
• Trim i ekstend sada uvažavaju naše entitete kao granice
• Mogućnost isprekidanog crtanja linije vara u pogledu
• Dodano automatsko određivanje vidljivosti i zaklonjenosti nad entitetima koji su napravljeni pri operaciji vađenja detalja i vađenja presjeka
• Dodana opcija zadavanja kuta koji definira izgled trokuta strelice kote
• Mogućnost definiranja I korištenja proizvoljnih poprečnih presjeka
• Omogućen prikaz toltip-ova štapova i ploča na crtežu ispod kursora miša.
• Unaprijeđen način za definiranje dubine rupe zadane naredbom "rupa"
• Dodano novih 8 tipova linija - isprekidane linije sa 2x i 5x povećanim razmakom
• Dodana mogućnost prikazivanja "skraćenog opisa sklopa" pri označavanju pozicija
• Unaprijeđenja u bazi profila - spajanje dvije baze profila, preimenovanje porodice profila
• Mogućnost prikazivanje uvećanja težine i u tabeli specifikacije štapova i ploča
• Mogućnost definiranja GOST profila. Isporučuje se i baza GOST vruće valjanih profila (I, L, C) koja se ne učitava automatski


15.10.2010.Metal Studio Build 1110

Izašla je nova verzija programa Metal Studio Build 1110 i možete je preuzeti sa stranice Download.

05.07.2010.Metal Studio Build 1035

Izašla je nova verzija programa Metal Studio Build 1035 i možete je preuzeti sa stranice Download.

Uvedeno je nekoliko novina među kojima su najvažnije:
• izvoz izvještaja (specifikacije, rekapitulacije...) na crtež.
• omogućavanje zadavanja mjerila prilikom vađenja presjeka i vađenja detalja.
• mogućnost ubacivanja proizvoljnog broja pokazivača (nožica) u kote.
• mogućnost grip-a pravokutnih ploča koje se vide u presjeku (sa i bez oblikovanja).
• pri vađenju detalja uključeni su i štapovi i ploče u presjeku koji su obuhvaćeni u području detalja.
• podatak o dužini vijaka uveden je u izveštaj, uz mogućnost razvrstavanja vijaka po dužini.
• za ploču koja se vidi u presjeku omogućeno je skraćenje radi uklapanja u kosi entitet.
• pri postavljanju izvađenog presjeka na crtež omogućeno je poravnanje slike prema bližoj od X ili Y osi (izvodi se uz pritisak gumba CTRL).
• u naredbi za oblikovanje krajeva štapa dodana je mogućnost deselektiranja već odabranih granica štapa - ponovnim odabirom granice ona se deselektira.
• dijalog za podešavanja parametara je dobio prikaz (preview).
• nova vrsta kote - "proizvoljna kota" - kota sa proizvoljnim sadržajem.
Osim ovoga, ispravili smo i veći broj grešaka i uveli nekoliko manjih poboljšanja i optimizacija.